Lehtiartikkelit

Tuhkala, A., Wagner, M. L., Iversen, O. S., & Kärkkäinen, T. (2019). Technology Comprehension — Combining computing, design, and societal reflection as a national subject. International Journal of Child-Computer Interaction, 20, 54-63. Official version (open access): DOI: 10.1016/j.ijcci.2019.03.004

Tuhkala, A., & Kärkkäinen, T. (2018). Using Slack for computer-mediated communication to support higher education students’ peer interactions during Master’s thesis seminar. Education and Information Technologies, 1-19. Author's version: from here. Official version: DOI: 10.1007/s10639-018-9722-6

Konferenssiartikkelit

Tuhkala, A., Kärkkäinen, T., & Nieminen, P. (2018). Semi-Automatic Literature Mapping of Participatory Design Studies 2006-2016. Proceedings of the 15th Participatory Design Conference - Volume 2. Author's version: from here. Official version: DOI: 10.1145/3210604.3210621

Tuhkala, A., Wagner, M.-L., Nielsen, N., Iversen, O. S., & Kärkkäinen, T. (2018). Technology Comprehension - Scaling Making into a National Discipline. FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education. Author's version: from here. Official version: DOI: 10.1145/3213818.3213828

Tuhkala, A., Isomäki, H., Hartikainen, M., Cristea, A., & Alessandrini, A. (2017). Identifying Objectives for a Learning Space Management System with Value-focused Thinking. In P. Escudeiro, G. Costagliola, S. Zvacek, J. Uhomoibhi, & B. M. McLaren (Eds.), CSEDU 2017 : Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. Vol.1 (pp. 25-34). Setúbal: SCITEPRESS. Author's version: from here. Official version: DOI: 10.5220/0006230300250034

Gavriushenko, M., Khriyenko, O., & Tuhkala, A. (2017). An Intelligent Learning Support System. In P. Escudeiro, G. Costagliola, S. Zvacek, J. Uhomoibhi, & B. M. McLaren (Eds.), CSEDU 2017 : Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. Vol. 1 (pp. 217-225). Setúbal: SCITEPRESS. Author's version: from here. Official version: DOI: 10.5220/0006252102170225

Opinnäytteet

Väitöskirja (FT): Participatory Design - an Approach for Involving Teachers as Design Partners. Lataa tästä

Filosofian maisterin Pro Gradu -tutkielma: Tabletit opetuksessa – opettajien kokemuksia Mobiluck-hankkeesta. Lataa tästä

Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma: Taulutietokoneet opettajan työssä. Lataa tästä

Historian sivuainetutkielma (kandidaatintutkielmaa vastaava): Tabletit historian opetuksessa – Opetuskokeilu Voionmaan lukiossa. Lataa tästä

Restonomitutkinnon opinnäytetyö: Retket matkakohteen tukipalveluina – Case: Bratislavan pilotti. Lataa tästä

Muut

Kröger M., Kiviniemi S., Jokiaho P., Pettersson H. & Tuhkala A. (2012). Liikkuva kuva äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Teoksessa Oppiainepedagogiikkaa yhteistyössä – tietotekniikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden integrointi opettajankoulutuksessa (toim. Ritva-Liisa Järvelä & Merja Kauppinen). Lataa tästä